For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

On Friday, 1 July 2016 at 16:00 Rolef de Weijs will officially accept his appointment as a Professor of National and International Insolvency law.

Prof Rolef de Weijs

Wanorde? Hoe het faillissementsrecht zich tegen schuldeisers dreigt te keren

Faillissementsrecht geldt ter bescherming van de belangen van schuldeisers, maar keert zich in toenemende mate juist tegen die schuldeisers. Tot deze conclusie komt Rolef de Weijs in zijn oratie.

Een faillissement is een procedure om schuldeisers, zoals leveranciers, zo veel mogelijk te voldoen. Het faillissementsrecht behoort dan ook primair de belangen van schuldeisers te dienen. Waar aandeelhouders bij winst en succes vooraan staan, staan zij bij een faillissement achter in de rij. In toenemende mate voeren aandeelhouders echter ook bij faillissement de regie en slagen zij erin de resterende waarde van de failliet gaande onderneming naar zich toe te trekken.

Het faillissementsrecht keert zich op verschillende manieren tegen de schuldeisers. Aandeelhouders financieren in Nederland steeds minder met kapitaal, en steeds meer met aandeelhoudersleningen die dan ook nog gedekt zijn door zekerheden. In geval van faillissement claimt de aandeelhouder dan voorrang boven de gewone schuldeisers. Het ondernemen verwordt daarmee tot ‘een spel zonder nieten’.

Ook kunnen aandeelhouders de zogenoemde ‘pre-pack’-procedure misbruiken om uit faillissement goedkoop de onderneming te kopen met achterlating van onbetaalde schuldeisers. Tot slot ontbreken in Nederland regels die bepalen dat bij reorganisaties en akkoordprocedures de gewone schuldeisers volledige voorrang kunnen eisen boven aandeelhouders. Met al deze ontwikkelingen tezamen dreigt het faillissementsrecht in zijn eigen tegendeel terecht te komen.

Aula - Oude Lutherse kerk
Aula - Oude Lutherse kerk

Room UvA Aula

Singel 411
1012 XM Amsterdam