Centre for the Study of European Contract Law

mr. S. (Sacha) Tamboer


 • Faculty of Law
  Dep. Private Law A
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  Room number: A104
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • S.Tamboer@uva.nl
  T: 0205252468

Verkort c.v. mw. mr. Sacha Tamboer

Sacha Tamboer (1973) behaalde in 2004 haar doctoraal Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie het privaat- en consumentenrecht. Tijdens haar studie is zij onder meer werkzaam geweest op een advocatenkantoor en is zij lid geweest van de Examencommissie van de Hogeschool Holland. Na het behalen van haar bul werkte zij als juriste bij het grondbedrijf van een gemeente, waarna zij in november 2005 is aangesteld als docente bij de afdeling Privaatrecht A van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Vanaf 1 augustus 2006 is Sacha Tamboer aangesteld als junior docent-onderzoeker bij de afdeling Privaatrecht A en het onderzoeksinstituut Amsterdams Instituut Privaatrecht. De titel van haar proefschrift is 'De klachtplicht bij non-conformiteit in het Nederlandse en Europese contractenrecht'. Tevens is zij lid van de Ius Commune onderzoeksschool.

Onderzoek

Sacha Tamboer verricht haar onderzoek bij het Amsterdams Instituut Privaatrecht bij het onderzoeksprogramma 'Nederlands privaatrecht in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief'. Haar promotor is de heer prof. mr. M.B.M. Loos. Dagelijks begeleider is de heer mr. G.J.P. de Vries.

In haar proefschrift met als titel 'De klachtplicht bij non-conformiteit in het Nederlandse en Europese contractenrecht' gaat zij onder andere in op vragen als: hoe is de klachtplicht in het Nederlandse en Europese contractenrecht geregeld? Welke rol dient een dergelijke klachtplicht in het (in ontwikkeling zijnde) Europees contractenrecht te spelen? Heeft de klachtplicht bij non-conformiteit effect op het klachtgedrag van de betreffende contractspartijen; zou het beoogde doel ook gerealiseerd kunnen worden?

Publicaties

'De klachtplicht van de koper in het Nederlandse kooprecht', in : Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken , 2008-6, p. 216-228 

Boom Basics Consumentenkoop, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007. ISBN 978-90-5454-895-9

Onderwijs

2005-heden: docent Contractenrecht.

2007-heden: coördinator van de Master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk.

2005-2006 docent Aansprakelijkheidsrecht.

2007: docent PAO-cursus 'Capita Contractenrecht'.

2007: docent PAO-cursus 'Privaatrecht voor Erfgoedinstellingen'.

2009: docent PAO-cursus 'Ontbinding en opzegging van contracten'

2009: docent PAO-cursus 'Capita Contractenrecht'

2009: docent PAO-cursus 'Schenkingen aan het museum'

2010: docent PAO-cursus 'Verbintenissen algemeen'

2010: docent SSR-cursus 'Koop en consumentenkoop'

2010: docent PAO-cursus 'Ontbinding en opzegging van contracten'

2010: docent PAO-cursus 'Schadevergoeding uit wanprestatie'

1. Lid Klachtencommissie Joods Maatschappelijk Werk- niet functiegerelateerd/niet bezoldigd

2. docent SSR - FR en B

3. docent Eggens Instituut - FR en BA

2008

 • Tamboer, S. (2008). De klachtplicht van de koper in het Nederlandse kooprecht. Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, 2008(6), 216-228. [details] 

2015

 • Tamboer, S., & Loos, M. B. M. (2015). Consumentenkoop. - 2e dr. (Boom Basics). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Eggens Instituut
  Docent
 • SSR
  Docent
 • Joods Maatschappelijk Werk
  Lid Klachtencommissie

edit contact information edit tabs