Centre for the Study of European Contract Law

Photographer: Maartje Strijbis

prof. dr. A.F. (Arthur) Salomons

Bijzondere aspecten van het privaatrecht
 • Faculty of Law
  Dep. Private Law A
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  Room number: 7.17
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • a.f.salomons@uva.nl
  T: 0205253489

Arthur Salomons

Professor of Private law since 1999 (before that extraordinary professor on behalf of the M.H. Bregstein Foundation), chairman of the Civil Law Department in 2002-2007 and 2009-2013, chairman of the Programme Committee Law (1999-2006), Director College of Law (2014-present),  deputy judge to the Gerechtshof van Amsterdam, secretary of the M.H. Bregstein Foundation, member of the Editorial Board of the European Property Law Journal. His research focuses on Dutch and European Property and Security Law.

 • Raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te Amsterdam (BA)
 • Secretaris en lid van het bestuur van de M.H. Bregstein Stichting (F)
 • Postacademisch docent Goederenrecht en Zekerhedenrecht voor o.a. Law@work en het Instituut voor Juridische Opleidingen (B)
 • Lid van het bestuur van de Vereniging Kunst Cultuur Recht (F)
 • Redacteur van European Property Law Journal (F)

 

 

2015

 • Salomons, A. F., & Orbán, G. Á. C. (2015). Covered Bonds en het fiduciaverbod revisited. Zet de minster het Nederlndse zekerhedenrecht buitenspel? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 146(7084), 983-985. [details] 

2013

 • Salomons, A. F. (2013). Comparative law and the quest for optimal rules on the transfer of movables for Europe. European Property Law Journal, 2(1), 54-72. DOI: 10.1515/eplj-2013-0004  [details] 
 • Salomons, A. F. (2013). Goederenrechtelijke aspecten van de voorgestelde wettelijke regels inzake pandbeleningen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6986), 653-655. [details] 
 • Salomons, A. (2013). The purpose and coherence of the rules on good faith acquisition and acquisitive prescription in the Draft Common Frame of Reference: a tale of two gatekeepers. European Review of Private Law, 21(3), 843-862. [details] 

2012

 • Salomons, A. F. (2012). Nogmaals art. 3:105 BW: is een verbergende dief bezitter, houder of 'gebrekkig bezitter'? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6921), 199-205. [details] 

2011

 • Salomons, A. F. (2011). Beschikkingsonbevoegdheid bij de verkoop van een tweedehands auto: derdenbescherming nu geheel uitgesloten? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6907), 939-940. [details] 
 • de Groot, S., & Salomons, A. F. (2011). Zekerheidsoverdracht in het Nederlandse BW, de Franse Code civil en de Europese DCFR. Ars Aequi, 60(5), 383-390. [details] 

2017

 • van Hoek, A. A. H., Salomons, A. F., van der Plas, C. G., & de Weijs, R. J. (2017). (NL) Dutch Report on Cross-Border Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices. In I. Queirolo, & S. Dominelli (Eds.), European and National Perspectives on the Application of the European Insolvency Regulation: Save Comp Project - Collection and Development of best practices in cross border cases for the survival of distressed companies. JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7693 (pp. 375-410). Aracne Editrice.

2015

 • Salomons, A. (2015). The purpose and coherence of the rules on good faith acquisition and acquisitive prescription in the European Draft Common Frame of Reference: A tale of two gatekeepers. (Contemporary studies in law and applied research series). Claremont: Juta. DOI: 10.2139/ssrn.1749484  [details] 

2014

 • Salomons, A. F. (2014). Richtlijn 93/7/EEG betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht. In A. S. Hartkamp, C. H. Sieburgh, L. A. D. Keus, J. S. Kortmann, & M. H. Wissink (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (pp. 201-231). (Serie onderneming en recht; No. 81-II). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Salomons, A. (2014). De wetshistorische wortels van ons stille pandrecht. Waardoor verloor Meijers de slag om het registerpand? In L. van den Berge, M. Neekilappillai, R. Kindt, & J. Valk (Eds.), Historische wortels van het recht (pp. 123-134). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 

2013

 • Salomons, A. F. (2013). Kamervragen over art. 3:105 BW en de 'verbergende dief': leidt het verbergen van gestolen zaken tot verlenging van de verjaring van de revindicatie op grond van art. 3:321 lid 1 onder f BW? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6971, 285-286. [details] 
 • Salomons, A. F. (2013). Ten geleide. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2013(2), 58-59. [details] 
 • Salomons, A. (2013). De wetshistorische wortels van ons stille pandrecht: waardoor verloor Meijers de slag om het registerpand? Ars Aequi, 62(4), 319-325. [details] 

2012

 • van Erp, S., Salomons, A., & Akkermans, B. (2012). The future of European property law. Munich: Sellier European Law Publishers. [details] 

2011

 • Hesselink, M., van Hoek, A., Loos, M., & Salomons, A. (2011). Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Salomons, A. F. (2011). Een optioneel vermogensrechtelijk instrument voor Europa: een noodzakelijke omweg? In M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, & A. Salomons (Eds.), Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? (pp. 147-155). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Salomons, A. F. (2011). Good faith acquisition of movables. In A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. Mak, & C. E. du Perron (Eds.), Towards a European civil code. - 4th rev. and exp. ed. (pp. 1065-1082). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. [details] 
 • Salomons, A. F. (2011). National report on the transfer of ownership of movables in The Netherlands. In W. Faber, & B. Lurger (Eds.), National reports on the transfer of movables in Europe. - Vol. 6: The Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Malta, Latvia (pp. 1-158). (Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft = European legal studies = Études juridiques européenes; No. 15). München: Sellier European Law Publishers. [details] 
 • Salomons, A. (2011). Over de verbergende dief, gebrekkig bezit en eigendomsverkrijging uit hoofde van art. 3:105 BW. In W. Kernkamp (Ed.), Stof tot overpeinzing: liber amicorum voor Floris Bannier (pp. 113-122). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • van der Vlies, I. C., & Salomons, A. (2011). Kunst, recht en beleid. - 2e dr. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 

2010

 • Salomons, A. F. (2010). De ‘merkelijke modificatiën’ van het WNH: waarom moest het 'Wetboek Napoleon' worden ‘ingerigt voor het Koningrijk Holland’? In J. H. A. Lokin, J. M. Milo, & C. H. van Rhee (Eds.), Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland: opstellen over (de geschiedenis van) het privaatrecht naar aanleiding van het tweede eeuwfeest van het Wetboek Napoleon Ingerigt voor het Koningrijk Holland (pp. 45-60). Groningen: Stichting Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds. [details] 

2009

 • Salomons, A. F. (2009). Fifteen Questions on the Rules Regarding the Acquisition of Movables in Book VIII Draft Common Frame of Reference. European Review of Private Law, 2009(4), 711-724. [details] 
 • Salomons, A. F. (2009). On the economics of good faith acquisition protection in the DCFR. In A. Somma (Ed.), The politics of the draft common frame of reference (pp. 199-216). (Private law in European context series; No. 16). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. [details] 
 • Salomons, A. (2009). 200 jaar burgerrechtelijke codificatie, 200 jaar Hollands particularisme: over de relevantie van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland voor onze tijd. Nederlands Juristenblad, 84(31), 2016-2020. [details] 

2008

 • Salomons, A. F. (2008). How to draft new rules on the bona fide acquisition of movables for Europe? Some remarks on method and content. In W. Faber, & B. Lurger (Eds.), Rules for the transfer of movables: a candidate for European harmonisation or national reforms? (pp. 141-154). (Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft; No. 6). München: Sellier European Law Publishers. [details] 
 • Salomons, A. F. (2008). Regeren over het graf: natrekking van graftekens wordt opgeschort. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6779), 963-964. [details] 
 • Salomons, A. F., & van 't Westeinde, M. G. (2008). Covered bonds en het fiduciaverbod. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6758), 453-460. [details] 

2017

 • Salomons, A. F. (2017). Recht inzake cultuurgoederen. In I. van der Vlies (Ed.), Kunst, recht en beleid (3e ed., pp. 123-159, 167-189). Den Haag: Boom Juridisch.
 • Salomons, A., & Haentjens, M. (2017). Property and trust law in the Netherlands. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
 • Salomons, A., & Haentjens, M. (2017). The Netherlands. In A. Verbeke, & V. Sagaert (Eds.), Property and trust law: Suppl. 30 (pp. 1-182). (International encyclopaedia of laws). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. [details] 

2016

 • Salomons, A. F., & Orbán, G. A. C., (2016). Case note: HR (Revadap), No. 0206, No. ECLI:NL:HR:2016:1046, Jun 03, 2016. (Insolventierecht Updates annotaties; Vol. 2016).

2015

 • van Baalen, P., Widdershoven, B., Visser, K., Salomons, A., Verheijck, E., Pimentel, A., ... van Hirtum, L. (2015). Blend IT & Share IT: Advies van de werkgroep Onderwijsvernieuwing / Blended Learning. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details] 

2012

 • van Erp, S., Salomons, A., & Akkermans, B. (2012). Preface. In S. van Erp, A. F. Salomons, & B. Akkermans (Eds.), The future of European property law (pp. v-vi). Munich: Sellier European Law Publishers. [details] 

2011

 • Hesselink, M., van Hoek, A., Loos, M., & Salomons, A. (2011). Voorwoord. In M. Hesselink, A. van Hoek, M. Loos, & A. Salomons (Eds.), Het groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? (pp. 5-6). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 

2009

 • Salomons, A. F. (2009). Inleiding. In R. W. Clumpkens, A. C. F. G. Thiele, T. H. D. Struycken, R. M. Wibier, J. H. M. van Erp, & P. M. Veder (Eds.), Zekerhedenrecht in ontwikkeling (pp. 13-18). (Preadvies voor het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; No. 2009). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 

2008

 • Salomons, A. F., & van 't Westeinde, M. G. (2008). Het fiduciaverbod is nog altijd geen dode letter. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6769), 717-718. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Gerechtshof Amsterdam
  Raadsheer - plaatsvervanger
 • Law at Work
  Docent cursussen
 • Vermogensrechtelijke annotaties
  Medewerker
 • Ned.Tijdschrift voor Handelsrecht
  Medewerker
 • WPNR
  Medewerker
 • M.H. Bregstein Stichting
  Secretaris / Bestuurslid
 • KSU studie
  Redacteur / Annotater
 • Instituut voor Juridische Opleidingen
  Free-lance postacademisch docent Goederenrecht en Zekerhedenrecht
 • Vereniging Kunst en Cultuur Recht
  Lid van het Bestuur
 • European Property Law Journal
  Redacteur

edit contact information edit tabs